احمدرضا غلامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمدرضا غلامی

محل سکونت: اصفهان - شهرضا

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی ایمنی بازرسی فنی
– کارشناسی – معدل: 18.18
صنعت نفت 1387 - 1391
مهندسی اتوماسیون وابزار دقیق در صنایع نفت
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.11
صنعت نفت 1391 - 1393