ارزو منصورقانع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارزو منصورقانع

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سابدار فروش شرکت انتخاب 1392/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری فروش
– کارشناسی – معدل: 16.71
دانشگاه آزاد کرج 1385 - 1390