داود شاهسواری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داود شاهسواری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد