مجتبی غلامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی غلامی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.35
کرمان 1386 - 1388