محسن پهلوانی

– مدیر فروش و بازاریابی


مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن پهلوانی

تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۲/۰۶

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: معافیت دائمسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پروژه ، فروش ، پخش و بازاریابی فواد الیاف 1394/04 - 1397/04