مجتبی تسلیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی تسلیمی

محل سکونت: تهران - شهرریسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارشد حقوق و امور قراردادها شرکت مبین سازه پارند 1393/2 - 1393/12
کارشناس ارشد حقوق و امور قراردادها شرکت پیشگام 1390/11 - 1392/11
مدرس مرکز از راه دور امام رضا(ع)ا 1390/11 - 1392/11
کارشناس ارشد حقوق و امور قراردادها شرکت دانشگران نواندیش آریا(دنا) 1385/11 - 1389/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم انسانی
– دیپلم – معدل: 14.30
1379 - 1381
حقوق حقوق قضایی
– کارشناسی – معدل: 14.32
کار 1382 - 1387
حقوق حقوق خصوصی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم تحقیقات 1392 - 1394