حشمت اله حیدربیگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حشمت اله حیدربیگی

محل سکونت: ایلام - ایلامسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر امور مالی اداری شعبه ایلام شرکت لبنی میهن 1388/11 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.28
سنایی 1386 - 1388