حمیدرضا خسروجردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا خسروجردی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ادمین شبکه صداوسیما 1390/10 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
– کارشناسی – معدل: 16.00
علمی وکاربردی نور 1392 - 1393