ثمین نوربخش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ثمین نوربخش

محل سکونت: تهران - تهران