علی جلیلیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی جلیلیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس آموزشگاه مهد زبان 1392/6 - 1393/5
مترجم گروه ترجمه رزمگیر 1392/2 - 1393/2