سعید ...

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید ...

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پروزه هومن راه اهواز 1392/12 - 1393/6
مدیر پروژه هومن راه اهواز 1391/12 - 1392/12
هیات مدیره/مدیرپروژه دلتا خشت 1388/12 - 1391/12
سرپرست راه و ساختمان انی eni ایتالیا 1385/12 - 1388/12
مدیریت اجرایی/جانشین سرپرست کارگاه فجر پیمان سازه 1381/12 - 1385/12
سرپرست کارگاه هومن راه اهواز 1380/12 - 1381/12
کارشناس اجرایی شنج 1379/12 - 1380/12
تکنسین دفتر فنی راژمان 1376/12 - 1379/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.55
ازاد 1376 - 1380