محسن احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن احمدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مکانیک شرکت مهندسی حصین سازان 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 13.30
کرج 1386 - 1391