مجید قهرمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید قهرمانی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد