دریا مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: دریا مرادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT IT
– کارشناسی – معدل: 16.00
د 1385 - 1389