پروانه محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پروانه محمدی

محل سکونت: بوشهر - بوشهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی خبر انگلیسی خبر انگلیسی
– کارشناسی – معدل: 0.00
فرهنگ و هنر بوشهر 1392 - 1394