احسان محرابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان محرابی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع چوب و کاغذ صنایع خمیر و کاغذ
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.84
دانشگاه تهران و گرگان 1384 - 1391