مجتبی کرباسچی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی کرباسچی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت MBA استراتژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.56
صنعتی مالک اشتر 1385 - 1390
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 12.56
صنعتی مالک اشتر 1376 - 1381