عباس نبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس نبی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد