نریمان حیات داود

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نریمان حیات داود

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند صحراکاو 1393/10 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ژئوفیزیک لرزه شناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
تهران 1390 - 1393