علیرضا محمد قلیخان خلج

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا محمد قلیخان خلج

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین صداوسیما 1372/8 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 0.00
فاران 1392 - 1396