روح اله فهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روح اله فهیمی

محل سکونت: مرکزی - شازند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نیروی بسیجی جهاد كشاورزي و منابع طبيعي 1386/6 - 1388/12
كارشناس فضای سبز و مسیول گلخانه شهرداري مهاجران 1389/8 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی كشاورزی اقتصاد كشاورزی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
پيام نور تهران 1389 - 1394