سعیده احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعیده احمدی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ادبیات انگلیسی زبان
– کارشناسی – معدل: 14.23
دانشگاه آزاد تبريز 1389 - 1393