محمد شوکتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد شوکتی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرباز نخبه ساصد 1392/10 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد فلزی شناسایی و انتخاب مواد
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.88
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1390 - 1392