مجید قاضی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید قاضی پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
خبرنگار خبرگزاری واحد مرکزی خبر 1378/9 - 1387/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه آزاد 1394 - 1396
مدیریت روابط عمومی روابط عمومی
– کارشناسی – معدل: 17.45
فرهیختگان معاصر 1391 - 1393
خبرنگاری خبرنگاری
– کاردانی – معدل: 15.50
خانه کارگر 1383 - 1386