محمد حسن گودرزوند چگینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسن گودرزوند چگینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد ساری 1393 - 1395