مهسا معظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا معظمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.50
ابهر 1389 - 1393