یاسمن ذاکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسمن ذاکری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن