قاسم علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: قاسم علیزاده

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست حراست شرکت اوین شیمی پلاست 1389/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تعمیرلوازم خانگی
– دیپلم – معدل: 13.51
1384 - 1385