سهراب نارنجیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهراب نارنجیان

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده شرکت صنعتی داداش برادر شونیز 1390/6 - 1392/7
فروشنده شرکت فرمند 1392/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 15.43
1381 - 1386