باهره فرزام پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: باهره فرزام پور

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر میکروبیولوژی پیام سلامت 1386/6 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست میکروبیولوژیفیزیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.00
الزهرا 1381 - 1385