مهسا حقیقت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا حقیقت

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ساختمان شرکت سازه فراز 1393/4 - 1393/11
طراح . ناظر شرکت انتیک 1389/4 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.80
تهران مرکز 1390 - 1393
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.20
بناب 1384 - 1388
ریاضی و فیزیک
– دیپلم – معدل: 18.20
1380 - 1384