سیده سمیرا صالحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده سمیرا صالحی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیریت سیستم ها شرکت سایپا 1387/12 - 1387/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تحلیل سیستمها
– کارشناسی – معدل: 14.32
آزاد اسلامی 1387 - 1391