حسام رشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسام رشیدی

محل سکونت: خوزستان - آبادان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین دفتر فنی شرکت ساختمانی سازانه بتن 1389/5 - 1390/9
کمک نقشه بردار شرکت ساختمانی مشیران 1391/6 - 1391/11
نقشه بردار و مهندس اجرا شرکت ساختمانی مشیران 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساختمان ساختمان
– کاردانی – معدل: 15.97
دانشگاه ازاد واحد ابادان 1387 - 1389
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.59
موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی اروندان 1389 - 1391