الهه محسنی کبیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه محسنی کبیر

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت تجهیزات پزشکی سها 1 1388/3 - 1390/12
مسئول کنترل کیفی شرکت ژال تجهیز 1391/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 17.04
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین 1383 - 1387