شیرین جباری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیرین جباری

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباس

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.30
ازاد قشم 1391 - 1394