ازاده صفا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ازاده صفا

محل سکونت: فارس - آباده

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت حسابداری 1393/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری ندارد
– کارشناسی – معدل: 15.59
‍بیام نور 1385 - 1389