فرید محمدپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرید محمدپور

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس اجراییات و نظارت شرکت انتقال گاز آرتا مکانیک سبلان 1393/7 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.59
محقق اردبیلی 1388 - 1392