احسان اعتمادی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان اعتمادی فرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آزمایشگاه دانشگاه ملایر 1388/6 - 1389/3
سرپرست آزمایشگاه دانشگاه ملایر 1392/6 - 1393/3
مدرس حل تمرین دانشگاه ملایر 1391/6 - 1392/3
کتابدار دانشگاه دانشگاه ملایر 1388/6 - 1389/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد سرامیک
– کارشناسی – معدل: 14.00
ملایر 1386 - 1390
مهندسی مواد سرامیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
ملایر 1391 - 1393