فاطمه ملکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه ملکی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده شرکت رگ نت 1393/9 - 1393/11