حامد ابراهیمی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد ابراهیمی پور

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.00
امام علی یزد 1390 - 1392