مصظفی مهرموسوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصظفی مهرموسوی

محل سکونت: کرمانشاه - کنگاور

جنسیت: مرد