سید محمد جواد تهامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید محمد جواد تهامی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند بخش طراحی مهرسا صنعت هوشمند 1391/5 - 1392/1
سرپرست کنترل کیفیت تکران مبرد 1392/1 - 1392/9
کارمند بخش طراحی نوظرف 1393/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ماشین ابزار
– کاردانی – معدل: 16.39
نراق 1384 - 1386
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.40
اراک 1386 - 1390
مکانیک تبدیل انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.55
ساوه 1393 - 1395