سمانه دانشمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه دانشمند

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اموزش و مدیر پروژه آراد صنعت مهریران 1388/12 - 1391/11
مدیر آموزش و مدرس آموزشگاه همگام صنعت 1389/12 - 1391/11
مدیر فروش و مدیر بخش توسعه وتحقیق ربات صنعتی هیوا 1391/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کاردانی – معدل: 15.00
دانشگاه یزد 1386 - 1390
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 18.00
دانشگاه صفاهان 1391 - 1393
برق مخابرات
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
نجف آباد 1393 - 1395