علی علی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی علی زاده

محل سکونت: کرمانشاه - اسلام آباد غرب

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری تمام وقت
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.30
بروجرد 1392 - 1394