محمد مهدی ذاکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مهدی ذاکری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد