محمد رضا سلامتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا سلامتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
تهران غرب 1392 - 1394