امیر دایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر دایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند شرکت گلدونه 1394/3 - 1394/5
تایپیست و ... انتشارات پیروزان دانش 1394/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 0.00
صنعت نفت 1390 - 1394