حمزه جمشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمزه جمشیدی

محل سکونت: کرمانشاه - اسلام آباد غرب

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.51
پیام نور 1386 - 1391