علیرضا بهادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا بهادری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد