حسین فاتحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین فاتحی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد